Polityka wymiany

Ta polityka wymiany jest integralną częścią Umowy Publicznej.

Z powodu różnych pór roku niektóre produkty mogą być niedostępne w określonym okresie. Takie produkty mogą być zastępowane przez najbardziej podobne pod względem jakościowym z wszystkich dostępnych w danym czasie.

1. Firma zobowiązuje się do wdrażania tej polityki wymiany tylko w wyjątkowych przypadkach.

2. Wymiana dowolnego składnika zamówienia odbywa się bez dodatkowych opłat dla Klienta.

3. Polityka wymiany kwiatów:

3.1. Gdy firma wprowadza jakiekolwiek zmiany w kompozycji kwiatowej, najważniejszym celem jest zachowanie koloru kompozycji.

3.2. Ilość zastąpionych składników jest równa ilości pierwotnych. Dokonując takiej wymiany, Firma zwraca uwagę na cenę tych składników. Jeśli niemożliwa jest równa wymiana, zmiana jest dokonywana na korzyść Klienta.

3.3. Kompozycje kwiatowe (bukiety, kosze i inne), zawierające różne rodzaje kwiatów i akcesoria kwiatowe (opakowanie, dekoracja i inne), dekoracyjne liście, są wymieniane bez zgody klienta.

3.4. Firma informuje klienta o zmianie kwiatów (w sposób określony przez Klienta w formularzu zamówienia) w kompozycjach zawierających jeden rodzaj kwiatu, z wyjątkiem dni o masowym zapotrzebowaniu na kwiaty (13-15 lutego i 7-9 marca). Jeśli w najbliższym czasie Firma nie otrzyma odpowiedzi od Klienta, wymiana jest przeprowadzana bez zgody Klienta.

4. Polityka wymiany produktów niekwiatowych:

4.1. Wymiana produktów niekwiatowych może być dokonywana bez zgody klienta.

4.2. Jeśli w momencie dostawy brakuje żądanych rodzajów słodyczy lub ciast, mogą być one zastąpione przez inne o podobnych cechach jakościowych.

4.3. Jeśli w momencie dostawy brakuje żądanych składników koszyków z owocami, mogą być one zastąpione przez inne o podobnych cechach jakościowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu koszyków wiklinowych (kolor, kształt, uchwyt itp.).

4.4. Zabawka może różnić się od tej na zdjęciu (kolor, kształt). W przypadku braku potrzebnej zabawki w momencie zamówienia może być ona zastąpiona przez podobną.